Alles over startersaftrek

Als je begint met ondernemen, kun je in de eerste vijf jaar drie maal profiteren van de startersaftrek. Hoe dat precies zit lees je in dit artikel.

Hoe zit het met startersaftrek?

De overheid ondersteunt startende ondernemers met de startersaftrek. Dit houdt in dat je als beginnend ondernemer kunt profiteren van belastingvoordeel. Daarbij zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden gemoeid. Het is belangrijk dat:
– Het gaat om een eenmanszaak, VOF of maatschap
– Minimaal 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt (na de eerste 5 jaar is de eis tevens dart 50% van de werkzame tijd in het bedrijf wordt gestoken)
Wanneer dit het geval is, heb je de eerste vijf jaar dat je onderneemt drie keer recht op extra aftrek. Dit komt nog bovenop de reguliere zelfstandigenaftrek. Op die manier kun je als startend ondernemer in de eerste jaren bijna €10.000 aftrekken dankzij deze regelingen.

Hoeveel bedraagt de startersaftrek precies?

Wanneer aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, hebben startende ondernemers volgens artikel 3.74 recht op ondernemersaftrek. Het voordeel met de startersaftrek, bedraagt in 2013, 2014, 2015 en 2016 €2123 per jaar. Deze aftrek is drie keer geldig in de eerste vijf jaar dat je zelfstandig onderneemt.

Startersaftrek wanneer je arbeidsongeschikt bent

Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kun je aanspraak maken op startersaftrek. Wel moet dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
– Je moet ondernemer zijn
– Recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
– Voldoen aan het afwijkende urencriterium: 800 uur per jaar in plaats van 1.225 uur
In het eerste jaar is de startersaftrek voor arbeidsongeschikten € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en € 4.000 in het derde jaar. De aftrek kan daarbij natuurlijk nooit hoger zijn dan de winst die je maakt.

Hoe zit het met startersaftrek en het urencriterium

Zoals hierboven al werd vermeldt, is het urencriterium anders voor arbeidsongeschikten. Uiteraard is het belangrijk om ervan op de hoogte te zijn wat het urencriterium precies inhoudt. Zo wordt alle tijd die in de onderneming wordt gestoken meegenomen. Denk aan uren die je spendeert aan het maken van een website, de administratie, organisatie, studie, reistijd en schoonmaken gerekend tot de uren die je steekt in de onderneming. Door de economische crisis wordt er daarnaast ook soepeler omgesprongen met het urencriterium. Sinds 2010 geldt het urencriterium niet meer voor het recht op de MKB winstvrijstelling van 12% van de winst.

Kortom, met deze regelgeving is de kans groot dat jij als ondernemer in aanmerking komt voor de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Dit belastingvoordeel zorgt er uiteindelijk voor dat je bij je belastingaangifte minder hoeft af te dragen aan de Belastingdienst, en dus zelf een grotere winst overhoudt. Meer over starten, ondernemen en belastingregelingen vind je op de website van de Belastingdienst!