Je geldzaken op orde als ZZP’er: dit moet je regelen

Voor jezelf beginnen betekent ook dat je zelf je geldzaken op orde moet stellen. Deze tips helpen je met een goede voorbereiding.

Je geldzaken op orde als ZZP’er en een zakelijke administratie

Om goed overzicht te kunnen houden in de financiën is een zakelijke administratie essentieel. Je kunt dit zelf bijhouden, maar natuurlijk ook uitbesteden. Voldoende tijd en kennis is belangrijk, omdat er eisen zijn waaraan je zakelijke administratie moet voldoen. Meer informatie over deze regels vind je op de website van de Belastingdienst.

Geldzaken op orde als ZZP’er door privé en zakelijk te scheiden

Tevens is het belangrijk om je zakelijke en privé administratie goed te scheiden. Gebruik twee verschillende mappen om je papieren te bewaren, verschillende e-mailadressen en open een speciale zakelijke rekening om je geldzaken bij te houden. Wanneer je een zakelijke lening wilt afsluiten is het tevens om belangrijk om rekening te houden met de gevolgen voor je privé financiën wanneer je de rekening niet af zou kunnen betalen.

Belastingen en geldzaken op orde als ZZP’er

Het is zeer belangrijk om na te gaan welke belastingen je moet betalen als ZZP’er. Wanneer je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel zul je sowieso ieder kwartaal BTW-aangifte moeten doen, houd hier dus rekening mee om boetes te voorkomen. Reserveer vooraf budget voor het betalen van belasting, om verrassingen te voorkomen.

Geldzaken op orde en onvoorziene kosten

Wanneer je in loondienst werkt, worden reserves voor pensioen of ziektes en vakantiedagen door de werkgever betaald. Wanneer je zelfstandig werkt, zul je deze zaken moeten meenemen in je vraagprijs. Het is daarom ook gebruikelijk dat de kosten voor een zelfstandige hoger liggen. Reken altijd van te voren uit hoeveel geld je nodig hebt om alle kosten te financieren en een veilige reserve op te bouwen voor onvoorziene situaties en kosten. Dit houdt ook in dat je berekent hoe je een eventuele inkomensterugval kunt opvangen, bijvoorbeeld bij ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid. Hier zijn niet automatisch regelingen voor. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via een uitkeringsinstantie, zoals UWV, een verzekering af te sluiten.

Verzekeringen en je geldzaken op orde als ZZP’er

Ook verzekeringen zijn iets om van te voren over na te denken. Zakelijke verzekeringen geven je geen dekking voor privé en andersom. Ga dus na of je een rechtsbijstandverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering nodig hebt bijvoorbeeld en voorkom vervelende verrasingen.

Pensioen en geldzaken op orde als ZZP’er

Als zelfstandig ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen. Uiteraard heb je wel recht op een AOW-uitkering. Een pensioen of nabestaandenpensioen moet je als ZZP’er echter zelf regelen. Het is dus belangrijk om hier geld voor te reserveren of te beleggen via een pensioeninstituut. Zo voorkom je (te) lage inkomsten wanneer je de pensioenleeftijd hebt bereikt.

Kortom, bij zelfstandig ondernemen moet jij zelf de financiën goed in de gaten houden om vervelende verrassingen te voorkomen. Met bovenstaande tips heb jij je geldzaken snel op orde!