Zelfstandig of in loondienst werken? Waarom zou je freelance werken?

Wat zijn precies de verschillen tussen zelfstandig of in loondienst werken? En wat is gunstiger? In dit artikel meer over zzp’ers en freelancers.

Zelfstandig of in loondienst werken: hoe zit het?

Wanneer je werkt als zzp’er, of freelancer, dan werk je voor verschillende opdrachtgevers via een overeenkomst. Het grote verschil met werk in loondienst is dat er geen sprake is van een vast dienstverband. Dit betekent dat de opdrachtgever geen loonbelasting of premies afdraagt. Wanneer er geen vast dienstverband is, is het belangrijk dat de opdrachtgever zeker weet dat hij in zee gaat met een zelfstandig ondernemer. Daarvoor werd voorheen de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gebruikt. Sinds 2016 is er nu echter een nieuw systeem van modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Zelfstandig of freelance werken: een dunne scheidingslijn

Niet in iedere situatie is het duidelijk of het gaat om een freelance overeenkomst of een verkapt dienstverband. Om hoge kosten voor loonbelasting en sociale premies te voorkomen, is het belangrijk voor beide partijen om helder te hebben om wat voor overeenkomst het gaat. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

– Er is sprake van loon voor de werkzaamheden die worden verricht (ook bij ziekte).
– Je kunt niet zomaar iemand anders je werkzaamheden laten verrichten. Je bent vast aangesteld voor het doen van bepaald werk.
– De opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe het werk gedaan moet worden.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan het zijn dat de Belastingdienst dit schaart onder een vast dienstverband. Voor zelfstandig werken gelden de volgende voorwaarden:

– Je hebt meerdere opdrachtgevers en wisselende inkomsten
– Je bepaalt zelf hoe je je werkzaamheden doet
– Je onderneemt acties om je bedrijf te laten voorbestaan
– Je investeert in je bedrijf door te investeren in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen of marketing
– Je loopt zelf risico en bent aansprakelijk

Kortom: er zijn subtiele verschillen tussen een commerciële overeenkomst als zelfstandige en een vast dienstverband.

Zelfstandig of in loondienst werken: de voor- en nadelen

Dat er bij een vast dienstverband sprake is van belastingkosten en premies, is natuurlijk voor de werkgever een nadeel. Echter hanteren zelfstandig ondernemers vaak hogere tarieven, aangezien zij zelf nog premies en belasting (BTW) moeten afdragen. Uiteindelijk hoeft het qua kosten dus geen verschil te maken voor de werkgever: deze worden doorberekend in het uurtarief. Wel is het voor een werkgever interessant dat er geen loon doorbetaald hoeft te worden bij ziekte, dat er geen risico’s zijn bij arbeidsongeschiktheid. Ook dat de overeenkomst op ieder moment kan worden stopgezet is voor de werkgever een voordeel. Bij een contract in loondienst zijn er wettelijke regels die bepalen dat dat niet zomaar mogelijk is, ter bescherming van de werknemer. Voor werkgevers is een zelfstandig ondernemer vaak dus interessanter dan een vast dienstverband.

Voor werknemers is het grote voordeel van zelfstandig ondernemen vaak vrijheid: zij bepalen op ieder moment zelf welke klussen zij aannemen. Ook delen zij hun eigen tijd in en kunnen gemakkelijk extra klussen aannemen wanneer  dat wenselijk is. Een nadeel is natuurlijk dat er weinig regelingen zijn voor zelfstandig ondernemers, dus dat zij zelf ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen moeten kunnen opvangen. Er is dus veel meer risico mee gemoeid.

Werk jij zelfstandig of in vast dienstverband? Waar gaat jouw voorkeur naar uit?