De beste zakelijke lening

Op zoek naar de beste zakelijke lening? De keuze voor de wijze van financiering is heel belangrijk, maar ook heel persoonlijk.

De beste zakelijke lening

Bij het opstarten van een bedrijf, of een investering voor een bestaand bedrijf, zijn financiële middelen nodig. In veel situaties is het nodig om aan extra financiering te komen. Eén van de manieren om dit te realiseren is een onderhandse lening afsluiten of interen op een spaarrekening. Echter is dit niet altijd voldoende. Er zijn dan ook andere manieren om zakelijk krediet te regelen. In dit artikelen sommen we verschillende mogelijkheden op.

Aandelen uitgeven de beste zakelijke lening?

Een mogelijkheid om een investering te financieren is het uitgeven van aandelen. Dit is alleen mogelijk bij sommige bedrijfsvormen. Door aandelen uit te geven creëer je nieuwe waarde in je bedrijf en geef je de aandeelhouders inspraak in de bedrijfsplannen of krijgen deze een beloning in de vorm van jaarlijks dividend dat wordt uitgekeerd. Aandelen uitgeven kan ook risico’s met zich meebrengen: je loopt bijvoorbeeld het risico dat veel aandelen door één partij worden opgekocht en zodoende kan er veel invloed worden uitgeoefend door een externe partij. Om dit te voorkomen moet er dus voorzichtig met aandelen worden omgegaan. Aan de andere kant is het een goede manier om waarde toe te voegen aan je bedrijf en de financiering rond te krijgen. Vooral voor grotere bedrijven is het geschikt.

Is microfinanciering de beste zakelijke lening?

Microfinanciering is een speciale vorm van krediet, dat wordt aangeboden door de overheid. De overheid wil namelijk de economie en het bedrijfsleven een impuls geven en steunt het ondernemerschap met microfinanciering. Microfinanciering zijn speciale op maat gemaakte kredieten voor (startende) bedrijven. Om in aanmerking te komen voor microfinanciering moet je wel een ambitieus ondernemer zijn en de bedrijfsplannen helder hebben. Indien de overheid potentieel ziet in de plannen kunnen ze microkrediet aanbieden. Of je in aanmerking komt en hoeveel geld je precies kunt lenen is afhankelijk van het bedrijf en de plannen. Dit wordt beoordeeld door de overheid.

Lening op internet de beste zakelijke lening?

In sommige situaties is een online lening een optie. Het nadeel van online leningen is echter alleen dat het niet altijd het gehele benodigde bedrag dekt, aangezien er een maximaal te lenen bedrag verbonden is aan deze leningen. De meeste online kredietverstrekkers hanteren een maximum van 1000 euro. Indien jij 200 euro, 600 euro of 850 euro wilt lenen is dat bijvoorbeeld mogelijk. Hogere bedragen kunnen lastig zijn. Daarom is een online lening meestal alleen geschikt voor startende bedrijven of kleinere bedrijven.

Wat de beste zakelijke lening is, is dus verschillend per bedrijf. Het is in ieder geval slim om eerst goed de verschillende opties af te wegen voordat jij een keuze maakt voor een bepaalde vorm van zakelijke financiering.